Participaties

Het in de markt zetten van innovatieve producten en/of diensten is een lastig en langdurig proces. Zeker wanneer het gaat om nieuwe unieke product-markt-combinaties. Ondernemers hebben vaak niet alle middelen in eigen huis om het volledige proces succes te doorlopen.

NewDeas participeert in verschillende organisaties met geld, kennis, kunde en netwerk. Onze participaties zijn gericht op het behalen van lange termijn successen. We participeren in organisaties waarmee we een herhaalbaar en schaalbaar business model kunnen realiseren.