Business Development

Rabobank Peel, Maas en Leudal

Rabobank Peel, Maas en Leudal is ontstaan uit een fusie tussen de Rabobank Peel en Maas en Rabobank Leudal. de ontwikkelingen in de markt dwingt de Rabobank tot deze schaalvergroting. De nieuwe organisatie wil echter midden in de samenleving blijven acteren. 

De organisatie heeft NewDeas Business development gevraagd om tot een nieuwe concrete propositie voor zakelijke klanten te komen. Hiervoor hebben er onder begeleiding van Pedro Nijsen en Luuk Venner verschillende brainstormsessies met klanten en met medewerkers van de bank plaats gevonden. Dit heeft geresulteerd in concrete nieuwe klantbeloftes en acties om deze war te maken.

Website: www.rabobank.nl