Business Development

Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie

Het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) wil fundamenteel bijdragen aan een gezond zorgeconomie. Met onderzoek bouwen ze aan toekomstbestendige zorg. Met scholing en training van huidige en toekosmtige professionals verankeren ze de zorginnovatie in de praktijk. Technologie loopt als een rode draad door deze doelstelling.

NewDeas heeft een Management Development Dag begeleidt voor het management team en de programmalijnmanagers van EIZT. Hierbij stond het denken vanuit business modellen centraal. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke kijk op de business modellen van EIZT.

Website: www.innovatiesindezorg.eu

 

aan een gezonde zorgeconomie. Met onderzoek bouwen we aan toekomstbestendige zorg. Met scholing en training van huidige en toekomstige professionals verankeren we zorginnovaties in de praktijk. Technologie loopt als een rode draad door deze doelstellingen.